• Μέγιστη Ικανότητα Απόληψης
  • Συμβατότητα Anti-spam
  • Παράκαμψη περιορισμών των ISP

Ορισμένοι των πελατών μας

Some of our customers

Η turboSMTP είναι ένας παγκοσμίως ηγετικός πάροχος υπηρεσιών SMTP που εξυπηρετεί περισσότερους από 10.000 πελάτες.

Η υπηρεσία μας διανομής είναι ιδανική για διανεμητές λιστών αλληλογραφίας, διαχειριστές διακομιστών αλληλογραφίας κα προγραμματιστές εφαρμογών cloud, αλλά είναι τόσο εύκολη η ενσωμάτωσή της ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθεί και από μικρές επιχειρήσεις και για οικιακή χρήση.